Våra projekt

Genom våra projekt och uppdrag får vi möjlighet att låta våra ledord få betydelse i olika sammanhang. Vårt engagemang genom våra projekt påverkar många att utveckla sina visioner och idéer till verkliga aktiviteter och bestående värden för sig själva och andra.

     Nyföretagarcenter Syd

Motivationshuset ansvarar för driften och den löpande verksamheten av stiftelsen Nyföretagarcenter Syd.


           Sverige Tillsammans

Motivationshuset driver ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, Sverige  Tillsammans.

 

Syftet med projektet är att utveckla relationer och samarbeten med mindre företag och att Arbetsförmedlingen skall vara en naturlig rekryteringspartner över tid. Vidare förväntas också  tillväxttakten öka hos mindre företag genom att tillföra ny arbetskraft, samt medverka till att fler individer från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag blir självförsörjande.

 

Målet är 100 jobb på tre år genom att utveckla relationer och samarbeten med mindre företag.

 


        Entreprenörcenter

Motivationshuset är djupt engagerade i utvecklingen och den löpande driften av två av Malmös bästa mötesplatser, EC1 och EC Södertull


                  Heja Skåne

Heja Skåne är ett öppet idéforum beslutsfattare från näringsliv, universitet och offentlig sektor träffas för att samtala kring aktualiteter och finna konkreta förslag till förändringar av Skåne.

 

Vi avgränsar det till Skåne, på grund av vi genom detta har större möjligheter att faktiskt påverka utvecklingen. Det är ett öppet forum och ingen äger idéerna.

 

Ett tiotal idéer som kommit upp har genomförts och dessutom har det gjorts många konkreta affärer mellan delegaterna.


Miljökollen är ett projekt som Nyföretagarcenter Syd driver. Projektet fokuserar på småföretag, 1–10 anställda i Skåne/Blekinge. Kommuner, regioner och näringslivsnätverk är viktiga mottagare för att få spridning och genomförande av energi- och miljöarbete.