Våra projekt

Genom våra projekt får vi möjlighet att låta våra ledord få betydelse i olika sammanhang. Vårt engagemang genom våra projekt påverkar många att utveckla sina visioner och idéer till verkliga aktiviteter och bestående värden för sig själva och andra.

           Sverige Tillsammans

Motivationshuset driver ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, Sverige  Tillsammans.

 

Syftet med projektet är att utveckla relationer och samarbeten med mindre företag och att Arbetsförmedlingen skall vara en naturlig rekryteringspartner över tid. Vidare förväntas också  tillväxttakten öka hos mindre företag genom att tillföra ny arbetskraft, samt medverka till att fler individer från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag blir självförsörjande.

 

Målet är 100 jobb på tre år genom att utveckla relationer och samarbeten med mindre företag.

 

Mer information https://www.arbetsformedlingen.se/ 


       Underlätta nyanländas                   företagsamhet

Tillsammans med Coompanion som projektägare, Malmö Stad, Region Skåne och Tillväxtverket driver Nyföretagarcenter Syd ett projekt för nyanlända.

 

Projektet riktar sig till nyanlända som drivit verksamhet och företag i sina hemländer. Syftet är att ta tillvara de tidigare erfarenheter från företagande i andra länder och skapa ett snabbspår för nyanlända att starta företag i Sverige.

 

Mer information hittar här http://skane.coompanion.se/

Miljökollen är ett projekt som Nyföretagarcenter Syd driver. Projektet fokuserar på småföretag, 1–10 anställda i Skåne/Blekinge. Kommuner, regioner och näringslivsnätverk är viktiga mottagare för att få spridning och genomförande av energi- och miljöarbete. Även tänkt genomförandeprojekt kommer huvudinriktningen att vara de för små företagen, där regioner och kommuner kommer att vara viktiga stödfunktioner.

 

Förväntat resultat vid projektavslut

  1. Definition av hur stor bristen är på att ett aktivt energi- och miljöarbete görs för de mindre bolagen, 1–10 anställda.
  2. Hur är kunskapen och beredskapen i de små företagen att genomföra ett aktiv energi- och miljöarbete.
  3. Vilken form av stöd behöver småföretagaren för att komma igång att arbeta med ett aktivt energi- och miljöarbete?
  4. Vilka organisationer kan vara bra partners för att kunna driva ett större genomförandeprojekt.

      Business Navigation in                     Sweden (BNS)

Business Navigation in Sweden (BNS) är ett projekt vars syfte är att hjälpa nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige. BNS finansieras av Tillväxtverket och är ett snabbspår för nyanlända kvinnliga företagare. BNS passar den kvinna som har erfarenhet av att driva företag i andra länder, eller har en bra idé som hon vill få hjälp och stöd att utveckla. Målgruppen är nyanlända kvinnor i Skåne som har varit här i max 3 år, efter uppehållstillstånd.

 

Projektet drivs av IKF (Internationella Kvinnoföreningen) och görs tillsammans med Motivationshuset, Företagarna Region Syd, ALMI Företagspartner Skåne, SLU Alnarp och ett flertal aktörer som kopplas till det företagsfrämjande systemet.

 

Läs http://www.ikf.se/sv/business-navigation-in-sweden-bns


                  Heja Skåne

Heja Skåne är ett öppet idéforum beslutsfattare från näringsliv, universitet och offentlig sektor träffas för att samtala kring aktualiteter och finna konkreta förslag till förändringar av Skåne.

 

Vi avgränsar det till Skåne, på grund av vi genom detta har större möjligheter att faktiskt påverka utvecklingen. Det är ett öppet forum och ingen äger idéerna.

 

Ett tiotal idéer som kommit upp har genomförts och dessutom har det gjorts många konkreta affärer mellan delegaterna.