Vi hjälper dig att utveckla verksamheten!

Näringslivet förändras ständigt i en allt snabbare takt och det kan vara svårt att följa med i förändringarna. Nya affärer, arbets- och organisationsformer kräver stor flexibilitet och kunskap. Motivationshuset i Malmö AB hjälper små och medelstora företag mot lönsammare och säkrare affärer.


Om oss

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt tillsammans med styrelser och ledningar i många typer av verksamheter för att definiera, implementera och vidareutveckla strategiarbete. De strategier vi skapar kännetecknas av rätt riktning framåt; gemensam målbild; enad styrelse och ledning och tydligt fokus. 

Våra uppdrag

Genom våra projekt får vi möjlighet att låta våra ledord få betydelse i olika sammanhang. Vårt engagemang genom våra projekt påverkar många att utveckla sina visioner och idéer till verkliga aktiviteter och bestående värden för sig själva och andra.

Titta gärna vidare på några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi genomför . Läs mer

 

Kontakt

I mer än 20 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?  Kontakta oss.

 

Vi finns centralt i Malmö på  Baltzarsgatan 18

211 36 Malmö